Verksamhetsansvariga


Vatten och avlopp
Fredrik Sundqvist (kontaktuppgifter se Styrelsen)

Tillsynsman inkl. snöröjning och sandning
Örjan Hellström (kontaktuppgifter se Styrelsen)

Vägar
Mats Ekman (kontaktuppgifter se Styrelsen)

Återvinning vid Kråknäsparkeringen
FTI Förpackningsinsamlingen

Avfall (sopor)
Hudiksvalls kommun

Fiske
Torbjörn Englund
Adress Långvind: Tjäderstigen 13
Telefon: 070-567 41 20
E-post: byhedefiske@hotmail.com

Skog
Anders Björkman
Änga 212, 82595 Enånger
Adress Långvind: Byhedsstigen 15
Telefon: 070-289 95 48
E-post: a.bjorkman53@gmail.com

Renhållning strandtoaletter
Örjan Hellström (kontaktuppgifter se Styrelsen) 

Båthamnen i Sörfjärden
Jon Ol-Mårs (kontaktuppgifter se Styrelsen)

Båthamnen i Dragösvikens brygg- och båtklubb
Sabina Löfstedt
E-post: s.lofstedt@live.se

Tennis
Thomas Westerlund
Adress Långvind: Byhedsstigen 11
Telefon: 070-373 35 02
E-post: langvindtennis@gmail.com