Verksamhetsansvariga


Vatten och avlopp
Fredrik Sundqvist (kontaktuppgifter se Styrelsen)

Tillsynsman inkl. sopor, återvinning, snöröjning och sandning
Örjan Hellström (kontaktuppgifter se Styrelsen)

Vägar
Mats Ekman (kontaktuppgifter se Styrelsen)

Fiske
Hans Andersson
Köpmangatan 22 C, 826 30 Söderhamn
Adress Långvind: Ejderstigen 5
Telefon: 070-562 87 30
E-post: byhedefiske@hotmail.com

Skog
Anders Björkman
Änga 212, 82595 Enånger
Adress Långvind: Byhedsstigen 15
Telefon: 070-289 95 48
E-post: a.bjorkman53@gmail.com

Renhållning strandtoaletter
Svante Backman
Tjäderstigen 12, 825 96 Enånger
Telefon: 070-583 85 69
E-post: backman.langvind@gmail.com

Båthamnen i Sörfjärden
Jon Ol-Mårs (kontaktuppgifter se Styrelsen)

Båthamnen i Dragösvikens brygg- och båtklubb
Sabina Löfstedt
E-post: s.lofstedt@live.se

Tennis
Thomas Westerlund
Adress Långvind: Byhedsstigen 11
Telefon: 070-373 35 02
E-post: langvindtennis@gmail.com