Valberedning


Ove Nygren, sammankallande
Tärnvägen 14, 824 33 Hudiksvall
Adress Långvind: Tjäderstigen 7
Telefon: 0650-105 20, 070-324 21 86
E-post: nickanove@hotmail.com

Torbjörn Englund
Telefon: 070-567 41 20

Carina Ravnsborg
Telefon: 070-602 53 56

Jorma Saarela
Telefon: 0650-55 00 18, 070-648 84 51