Vandringsstigar


Större vandringsstigar i Långvind
I Långvinds fritidsområde är ordet "stig" ett förvirrande begrepp. Det syftar både på vägar och på vandringsstigar längs stränder och i skogar.

Det finns gott om strand- och skogsstigar i Långvind med omnejd. Stigarna gör det möjligt att i stort sett vandra runt hela Långvind utom Korsholmen.

 • Strandstigen Snäcken-Kråknäs. Stigen går efter kusten från Snäckenbadet över Lillkråknäs och Kråknäsbadet till Svanstigen. Från Svanstigen finns asfalterad väg till Sörfjärdens båthamn (Saltpannan), där ny strövstig tar vid.
 • Skogsstigen Sörfjärden-Byhedsjön. Stigen går från vägkröken vid Sörfjärden över myrmark till Byhedsjön och Byhedsstigen. Stigen är delvis dåligt utmärkt. Från Byhedsstigen finns asfalterad väg till Svensviken där ny strövstig tar vid.
 • Skogsstigen Svensviken-Dragösviken. Stigen går från hamnen i Svensviken över Dragöspunsarna och Snäckenvägen till hamnen i Dragösviken. Väst om Punsarna finns en stig till Fornstigen. Mellan Punsarna finns en stig norrut till ett urskogsparti.
 • Strandstigen Dragösviken-Snäcken. Stigen går från hamnen i Dragösviken över udden och utmed viken till naturreservatet och vidare till Snäcken.

Mindre stigar i Långvind
Dessutom finns ett antal mindre vandringsstigar inom fritidsområdet, både i Långvind och på Korsholmen.

 • Skogsstigen Byhedsstigen-Orrstigen, som ansluter mittemot Orrstigen
 • Skogsstigen Rävstigen-Byhedsstigen, som ansluter mot Byhedsstigen
 • Strandstigen Älgstigen-Kråknäs
 • Strandstigen Älgstigen-Snäcken
 • Strandstigen Lodjursstigen-Kråknäs
 • Strandstigen Tjäderstigen-Kråknäs
 • Strandstigen Falkstigen-Kråknäs
 • Strandstigen Orrstigen-Kråknäs
 • Skogsstigen Fornstigen-Svensviken
 • Skogsstigen Fornstigen-Renlavsstigen

Vadringsstigar i Långvinds närhet
Det finns flera stigar och vägar utanför Långvindsområdet som är utmärkta vandringsstigar. Här är några exempel.

 • Strandstigen runt Byhedsjön. Vägen ansluter vid Byhedsjöns badplats.
 • Gamla vägen Saltpannan-Snäckenvägen. Vägen ansluter till Snäckenvägen vid grustaget väster om Byhedsjön.
 • Vägen Långvind-Långvindsbruk. Gamla vägen från Saltpannan till trevägskorsningen mot Sivik och Snäckenvägen, vänster mot Sivik, Siviksvägen över bäcken, höger efter cirka 100 meter, skogsvägen fram till jakttornet (märkt Långvinds bruk 237), höger efter cirka 20 meter, sedan över öppen mark till väg och bro över bäcken, vägen längs åkerkanten i Långstrand och över Snäckenvägen, Hedbergsvägen till Långvindsbruk.
 • Vägen Korsholmen-Korsholms udde. Det finns en nordlig och en sydlig väg, som löper samman före vändplanen, vilken är sammanbunden med en stig till Korsholms udde.
 • Vägen och stigen Korsholmen-före detta skjutfältet. Vägen går över i en stig sista delen ut till det tidigare skjutfältet vid öppna havet.