Hjärtstartare


En hjärtstartare finns på väggen vid sommarbutiken, den är placerad på väggen ut mot vägen vid entrén. Den sitter i ett skåp som är avsett för att kunna vara tillgängligt året runt. Det är ett larmat skåp så om man öppnar det så ljuder en signal. Det innebär inte att det går iväg ett larm till räddningstjänsten utan larma måste man göra själv i en nödsituation. Att använda en hjärtstartare är inte svårt, det ligger en snabbguide i väskan som den förvaras i.

Hur du använder en hjärtstartare

  • Starta hjärtstartaren
  • Fäst elektroderna på bröstet enligt illustrationen
  • När båda elektroderna är på plats börjar hjärtstartaren analysera hjärtrytmen
  • Hjärtstartaren kommer rekommendera antingen hjärt-lungräddning eller defibrillering (strömstöt).
  • Om hjärtstartaren hittar kammarflimmer under analysen kan strömstöt ges.
  • Om hjärtstartaren inte hittar kammarflimmer, fortsätt med hjärt-lungräddning så länge personen inte andas normalt.

När hjärtstartaren har gett defibrillering påbörjar du hjärt-lungräddning och fortsätter i två minuter. När två minuter gått så analyserar hjärtstartaren pulsen igen och sedan påbörjar du om nödvändigt samma behandling en gång till. Detta upprepas tills dess att ambulansen kommer eller personen uppvisar tydliga livstecken.