Revisorer


Claes-Göran Alm
Östanbovägen 24, 82672 Sandarne
Adress Långvind: Ekorrstigen 3
E-post: claes2017@gmail.com

Annika Runfalk
Makaronigränd 5, läg 1601, 13131 Nacka
Adress Långvind: Tjäderstigen 18
Telefon: 073 3703663
E-post: annika.runfalk@gmail.com


Revisorssuppleanter
Elisabeth Hoeflich
Britt-Inger Stoltz