Revisorer


Anders Järnkrok
Västböle 8089, 821 98 Rengsjö
Adress Långvind: Orrstigen 14
Telefon: 0278-66 56 46
E-post: jarnkrok@wtj.se

Jan Backman
F.d. Dragösstigen 14, 82596 Enånger
Telefon: 070-3738181
E-post: backfast@live.se

Revisorssuppleanter
Elisabeth Hoeflich
Britt-Inger Stoltz