Dragösvikens bryggförening


Styrelse 2023
2023-07-14

Årsmötesprotokoll 2023
2023-07-14


Årsmötesprotokoll 2022
2023-07-14


Årsmöte
kommer att hållas:
Söndagen 10 juli, kl 10.00, vid grillplatsen på udden.
Sedvanliga årsmötesförhandlingar och vi tar upp om det kommit in några motioner.
Varmt välkomna hälsar styrelsen

Styrelse efter årsmöte 3 juli 2021

Ordförande: Gustav Jansson
Sekreterare: Sabina Löfstedt
Kassör: Gunnar Lundgren
Ledamot: Hasse Jonsson
Ledamot: Lasse Öberg
Suppleant: Mats Dahlberg
Suppleant: Per-Olov Wästgårds

Revisorer
Jonathan Suk
Edvard Blanc

Hamnfogde
Hans Sundin

Valberedning
Hans Sundin, sammankallande
Örjan Hellström

Styrelseledamöter väljs på två år. Suppleanter och funktionärer väljs på ett år.


Medlemsavgift
Nu har vi påbörjat ett nytt verksamhetsår och vi mottager tacksamt bidrag till föreningens verksamhet. Inbetalning görs till Swishnummer +46 (0)70 286 5086 (Gunnar Lundgren).

OBS uppge ditt namn i meddelandet.

Tack på förhand!


Stadgar för Dragösvikens bryggförening (DBF) 

Årsmötesprotokoll

Verksamhetsberättelse