Klacksörarna


Flytbrygga, grillplats, bord, soptunnor och latrintoalett. Tre stycken övernattningsstugor 4+2 bäddar på 35 kvm finns för bokning. Tillhörande servicebyggnad med miljötoalett, tvättrum, bastu och förråd. 

Klacksörarna är en miniarkepelag sydöst om Långvind i Söderhamns norra skärgård. På huvudön Storskäret finns Långvinds närmaste gästhamn.

Sex öar och ännu fler skär
Klacksörarna är en liten skärgård bestående av sex öar och än fler skär.

Öarna är, räknat från nordväst till sydväst: Nordvästen, Tallskär, Storskäret, Oren, Nordosten, Klubben, Gåsharen, Vrakoren och Sydkosten.

Landhöjnigen har gjort att Tallskär har vuxit samman med Storskäret, liksom Klubben och Gåsharen. Nordvästen och Oren är på väg att växa ihop med Storskäret.

Klacksörarna är låga och har gamla strandvallar även inne på öarna. På stränderna dominerar grus- och klapperstenspartier.

Öarna är bevuxna med barrskog. På några av öarna finns grova, gamla kusttallar med karakteristisk kronform, som höjer sig över omgivande träd. De gamla strandvallarna har växter, som är typiska för ung landhöjningskust utan träd. I igenväxande vikar finns frodiga och artrika strandängar, som får gödning av uppspolade algvallar; på en sådan plats växer strandlokan på sin nordligaste kända plats i Sverige. De nordligaste öarnas gamla strandvallar är bevuxna med mjölkon, krusåtel och kogsmossor; men de har också inslag som är typiska för unga, ännu inte trädbeklädda holmar, som rönn, krypande hägg, en, vildrosor, mjölke och kärleksört.

Fågellivet är rikt, framför allt på de små skären i nordöst. Skogsfågel finns inne på öarna.

Ung historia
Klacksörarna steg upp ur havet relativt sent och är därför inte lika gamla som de större och bergigare öarna.

Klacksörarna har lämningar av fiskarbebyggelse på tre ställen. I dag finns dock inga hus kvar från den tiden. Däremot finns några nybyggda fritidshus.

Klacksörarna har aldrig haft någon bofast befolkning.

Gästhamn med övernattningsstugor
På nordvästra sidan av Storskäret finns en gästhamn med gästbrygga, toalett, sopkärl, rastplats, grill, tre övernattningsstugor och en servicebyggnad. Söderhamns kommun satsar på småskalig upplevelse- och ekoturism med övernattningsstugor på flera öar i skärgården, där Storskäret är den nordligaste utposten.

Det är lätt att angöra bryggan på Storskäret, som har en boj utanför.

Badmöjligheterna är bra, med mindre sandstränder på flera ställen och klippor på östra sidan.