Bad


Både havs- och insjöbad
Långvind erbjuder mycket bra badmöjligheter, två stora havsbad med sandstrand, ett mindre havsbad med badbrygga, ett insjöbad med liten sandstrand och talrika "egna" små stränder och vikar. Längst ut på Korsholmen finns klippbad.

Havsbad på Snäcken
Havsbad med sandstrand finns på Snäcken. I anslutning till stranden finns omklädningsrum, toaletter, campingbord, grillplats och beachvolleyplan.
Parkering finns i direkt anslutning på den stora parkeringsplatsen mellan Sommarbutiken och tennisbanorna. Det är förbjudet att parkera längs Snäckenvägen och på stigarna i området.

Havsbad på Kråknäs
Havsbad med lång sandstrand i skyddat läge finns på Kråknäs. I anslutning till stranden finns omklädningsrum, toaletter, grillplats och campingbord. Mellan Snäcken och Kråknäs finns flera mindre sandstränder, störst av dem är Lillkråknäs.
Parkering finns i anslutning till återvinningsstationen på Saltpannavägen. Det är förbjudet att parkera på stigarna som ansluter till Kråknäs.
För er som kommer med båt till stränderna, var vänliga och respektera hastighetsbegränsningarna och ankra upp vid sidan av badstranden på anvisad plats. 

Havsbad i Dragösviken
Havsbad med liten sandstrand och badbrygga i skyddat läge finns på Dragösvikens östra sida på Korsholmen.
Vägen ner till badet är privat och har en låst vägbom. Badet kan därför inte nås av bilburna men det går bra att ta sig ner till badet till fots. Det är förbjudet att parkera på Dragöstigen och Strandstigen.

Insjöbad i Byhedssjön
Insjöbad med liten sandstrand finns på Byhedsjöns sydöstra sida. I anslutning till stranden finns toalett, grillplats och campingbord.
Lite till vänster om badet (syd-väst om badet) finns en liten badplats där medlemmar med hund gärna får låta dem svalka sig i vattnet.
En liten parkering finns ovanför badet. Det är förbjudet att parkera på Byhedsstigen.