Service/infrastruktur


Här finns viktig information för medlemmar i Långvinds samfällighet. Informationen är speciellt viktig för nya fastighetsägare och spekulanter på fastighet i Långvind. Informationen är även viktig för alla som vistas i Långvind.