Erhållet bygglov


Den som erhållit bygglov på obebyggd tomt är skyldig att anmäla detta till kassören eftersom lantmäteriförrättningen stipulerar att full avgiftsskyldighet för vatten och vägar då inträder.

  • namn
  • fastighetsbeteckning
  • fastighetens adress
  • datum för bygglov
  • telefonnummer
  • e-postadress

Skicka e-post till kassören eller fyll i meddelandeformuläret nedan. 

För kontaktuppgifter till kassören se Styrelsen under Kontakt.