StadgarI stadgarna finns kommentarer med hänvisning till lagrum i SFL lagen (1973: 1150) om förvaltning av samfälligheter.

Stadgarna reviderade 2019
Sammanträdesdatum Långvinds samfällighetsförening stämma 2019-07-21
Registerdatum lantmäterimyndigheten 2019-10. 

Stadgarna reviderade 2012 (kallelse till stämma och underhålls- och förnyelsefond)
Sammanträdesdatum Långvinds samfällighetsförening stämma 2012-07-22
Registerdatum lantmäterimyndigheten 2012-11-06

Stadgarna reviderade 1996 (underhålls- och förnyelsefond)
Sammanträdesdatum Långvinds samfällighetsförening stämma 1996-07-13
Registerdatum lantmäterimyndigheten 1997-01-27

Stadgarna reviderade 1989 (tillkommande grönområden GA 2)
Sammanträdesdatum Långvinds samfällighetsförening stämma 1989-09-22
Registerdatum lantmäterimyndigheten 1990-11-16 

Stadgarna fastställda 1978
Sammanträdesdatum lantmäterimyndigheten 1978-11-15
Registerdatum lantmäterimyndigheten 1979-03-05