El


Elnät via Ellevio
Ägare av elnätet är Ellevio, telefon 0771-535300, e-post: kundservice@ellevio.se.
Vid felanmälan och information om strömavbrott, ring 020-44 11 00.

Anslutningsavgiften för obebyggda fastigheter på Korsholmen är redan betald.

El från valfri leverantör
Fastighetsägare får fritt välja el-leverantör. Vid frågor om elleverans, kontakta bolaget som levererar elen.