Återvinning


På Kråknäsparkeringen driver "Förpackningsinsamlingen FTI" en  återvinningsstation för förpackningar av papper/wellpapp, plast, metall och glas samt tidningar. På FTIs hemsida finns en bra sorteringsguide som beskriver vad som ska slängas var: https://fti.se/privatperson/sorteringsguiden

Om det är fullt i någon container går det bra att skynda på tömning genom att felanmäla till FTI. Vår återvinning heter "Kråknäsparkeringen" i "Hudiksvall" i FTIs register: https://fti.se/privatperson/felanmalan

Om det är fullt i containrarna går det även bra att ta med förpackningar av papper/wellpapp, plast, metall och glas samt tidningar till någon annan återvinningsstation t ex vid Coop i Enånger, ICA Maxi i Hudiksvall eller E4-Center i Söderhamn.

Återvinningscentral i Hudiksvall
Hudiksvalls kommunala återvinningscentral och avfallsanläggning Ulvberget finns längs väg 84, strax väster om Medskogs handelsplats, Hudiksvall. Kolla öppettider på kommunens hemsida.

https://www.hudiksvall.se/Sidor/Bo--leva/Avfall-och-atervinning.html

Grenar och Ris
Det är inte längre tillåtet att slänga grenar eller ris på Kråknäsparkeringen. Sådant lämnas på Ulvberget.


För kontakt med återvinningsansvarig, se Verksamhetsansvariga under Kontakt