GA  gemensamhetsanläggningar


Samfällighetsföreningen omfattar följande gemensamhetsanläggningar:

 • GA 2, vägar, grönområden och vattenledningar i etapp 1 (Långvind)
 • GA 3, vägar och vattenledningar i etapp 2 (Korsholmen)
 • GA 4, brunn och vattenverk
 • GA 5, båthamn, klubbstuga, sommarbutik, tennisbanor, bangolf med mera
 • GA 7, Snäckenvägen

Gemensamhetsanläggningarna omfattar:

 • cirka sexton kilometer vägar samt strand- och skogsstigar
 • vintervattenledningssystem till tomtgränser
 • fiber till tomtgränser
 • brunnar och vattenverk 
 • sommarbutik
 • klubbstuga 
 • Martas stuga på Kråknäs
 • tre havsbad och ett insjöbad med bland annat toaletter och omklädningshytter
 • många campingbord på stränder och längs stigar
 • två besöksparkeringar
 • återvinningsstation för glas, papper/kartong, glas och metall
 • båthamn i Sörfjärden (Saltpannan)
 • minigolf med tolv banor
 • fyra boulebanor
 • två tennisbanor
 • fotbollsplan
 • basketplan
 • bollplank
 • beachvolleyplan på Snäcken
 • lekplats med bland annat gungor