Styrelsearbete


Långvinds samfällighetsförening är alla medlemmars ansvar. I ansvaret ingår bland annat att på årsstämman besluta om budget  och avgifter för det kommande året. Medlemmarna väljer även en styrelse för det kommande året och lämnar därmed över ansvaret till styrelsen att under det kommande året genomföra det som stämman bestämt. Alla stora beslut tas gemensamt på stämman men genomförandet (detaljerna) är styrelsens ansvar. 

Styrelseledamöter bör ha ett stort intresse av att driva och utveckla samfälligheten i enlighet med stämmobeslut och styrelsebeslut. Styrelseledamöter deltar i styrelsemöten under året och får även ett (eller två) arbetsområden att ansvara för inför resten av styrelsen. Exempel på arbetsområden kan vara "Byggnader", "Vägar" eller "Information".

Medlem som önskar delta i styrelsearbete kan anmäla sitt intresse till Valberedningen, gärna med vilket specialintresse (arbetsområde) som man kan bidra med. Valberedningen föreslår, vid behov, nya ledamöter till styrelsen vilka beslutas på årsstämman. Valberedningens förslag ska matcha det behov som uppkommit. Man kan likna den här processen med en laguttagning till ett fotbollslag. Om det blir en vakans på en målvakt så gäller det att finna och föreslå en ny målvakt, inte ytterligare en mittfältare. 

För styrelseuppdrag utgår ett arvode men man ska räkna med att delar av arbetet kommer att utföras ideellt.