Ägarbyte


Den som säljer eller överlåter fastighet eller båtplats (Sörfjärden/Saltpannan) ska anmäla detta till föreningens kassör.

  • nya ägarens namn
  • säljarens namn
  • fastighetsbeteckning
  • fastighetens adress
  • båtplatsnummer
  • nya ägarens telefonnummer
  • säljarens telefonnummer
  • nya ägarens e-postadress
  • säljarens e-postadress

Skicka e-post till kassören eller fyll i meddelandeformuläret nedan. 

För kontaktuppgifter till kassören se Styrelsen under Kontakt.