Avlopp


Avlopp fastighetsägarens ansvar
Långvind har inget kommunalt avloppsnät utan varje fastighetsägare ansvarar för sitt avlopp, så kallat enskilt avlopp, se kommunens information. 
https://www.hudiksvall.se/Sidor/Bo--leva/Vatten-och-avlopp/Enskilt-avlopp.html

Toalettavlopp 
Den vanligaste toalettanordningen är snålspolande vattentoa som går till sluten tank, så kallad septiktank. Vattentoa får endast gå till sluten tank i Långvind. Tillståndsplikt gäller för sådan sluten tank.

Tömning av tank sker genom kommunens försorg. Beställning sker via kommunens växel, telefon 0650-190 00 eller via ett webbformulär på kommunens hemsida, vilket ger ett rabatterat pris. Tömning sker normalt inom sex dagar från beställningsdagen. Är man i behov av snabbare tömning så finns "Akut tömning", men den är dyrare så det lönar sig att hålla koll på nivån i tanken och beställa tömning i tid. 
https://www.hudiksvall.se/Sidor/Bo--leva/Vatten-och-avlopp/Enskilt-avlopp/Slamtomning-och-latrin.html

Alternativ till vattentoa är förbränningstoalett, latrinkärl som kommunen hämtar eller kompostering, se kommunens information.

Latrinkärl kan köpas på Ulvbergets återvinningscentral. Du kan också beställa hem en nytt latrinkärl när du beställer hämtning av det gamla kärlet. När du köper ett latrinkärl av Hudiksvalls kommun så betalar du både för hämtningen och hanteringen av innehållet. Se kommunens hemsida för att beställa latrinhämtning.

Bad-, disk- och tvättvatten
För bad-, disk- och tvättvatten, så kallat bdt-vatten eller "gråvatten" har man normalt en tvåkammarbrunn och infiltration. Tillståndsplikt gäller för tvåkammarbrunn med infiltration.

Tvåkammarbrunn ska tömmas vart annat år enligt kommunens renhållningsordning. Tömning av tvåkammarbrunn sker genom kommunens försorg och görs normalt i samband med tömning av septiktank om man har sådan.

Beställning sker via kommunens växel, telefon 0650-190 00.


För kontakt med avloppsansvarig, se Verksamhetsansvariga under Kontakt