Vägar


Tre vägar till Långvindsbruk men bara en till Långvind
Det finns tre vägar till Långvindsbruk, varav en allmän väg. Men bara en väg går vidare till Långvind.

Snäckenvägen enda väg till Långvinds fritidsområde
Från avtagsvägen vid Långvindsbruk går en enskild väg, Snäckenvägen, till Långvind, genom fritidsområdet och vidare ut på Korsholmen till Bastharsviken.
Väghållare är Långvinds samfällighetsförening. 

Väg från Ångersjön till Långvindsbruk - väg 673
Huvudvägen till Långvindsbruk är en allmän väg, väg 673, från E4:an vid Ångersjöns rastplats över Myra till Långvindsbruk.
Väghållare är Vägverket.

Pimsbovägen från Söderhamn till Långvindsbruk
En enskild väg, Pimsbovägen, ansluter till väg 673 strax före Långvindsbruk. Pimsbovägen går från Ale till en avfart 1,5 kilometer före avtagsvägen till Långvindsbruk. Långvinds samfällighetsförening är medlemmar i Pimsbovägen.
Väghållare är Pimsbovägens samfällighetsförening. 

Gamla vägen från Enånger till Myra
En privat väg från tätorten Enånger ansluter till väg 673, som går vidare till Långvindsbruk. Vägen från Enånger, som är den historiska vägen till Långvindsbruk, går från Enångers utkant till Myra. Vägen var allmän innan Vägverket byggde vägen från Ångersjön till Myra i anslutning till att motorvägen Enånger-Söderhamn blev klar 1999.
Väghållare är Holmen skog AB. 

Trettioen vägar i Långvind
Vägnätet i Långvinds fritidsområde består av större matarvägar, kallade "vägar", och anslutningsvägar, kallade "stigar". Totalt finns 31 namngivna vägar och stigar i Långvind som samfällighetsföreningen ansvarar för.
De enskilda fastigheterna ligger - med några få undantag - med adress på någon av stigarna.
Samtliga vägar och stigar i Långvind (Långvind etapp 1) är asfalterade. Vägar och stigar på Korsholmen (Långvind etapp 2) är grusvägar. 
Inom området vistas många barn och därför gäller 30 Km/h i hela fritidsområdet.
Det finns inga parkeringsmöjligheter utefter vägar och stigar inom fritidsområdet. Besökande till boende får parkera på gästens tomt och besökare till baden, och området i övrigt, får parkera på de parkeringar som finns, främst den vid sommarbutiken.
Väghållare är Långvinds samfällighetsförening. 

Samfällighetens ansvar
De vägar (och stigar) som samfälligheten ansvarar för underhålls på ett kostnadseffektivt sätt till en nivå som vägen hade innan skada uppstod.
Vintertid snöröjs och sandas vägarna och stigarna vid behov, med prioritet av vägarna.


Ansvarig för snöröjning och sandning är föreningens tillsynsman och för vägarnas underhåll föreningens vägansvarige, se Verksamhetsansvariga under Kontakt.