Sopor


Tömning sker för närvarande på torsdagar, udda veckor med början kl 6 på morgonen. Tunnorna ska ställas ut vid tomtens vägkant innan kl 6 på tömningsdag eller står vid vägkant hela tiden. Undantag är Lodjursstigen som har sina tunnor vid vägkant Kråknäsvägen.

Tunnorna ska stå med en halv meters mellanrum och med handtagen och hjulen in mot tomten och lucköppningen mot vägen. Om ni tänker bygga ett vindskydd för tunnorna så tänk på att det ska vara en halvmeters avstånd även mot vindskyddets väggar.

Hudiksvalls kommun informerar om uppställningsplats för "vintertunnor" för de som har året-runt-tömning, s k "Villa-abonnemang" (se bifogade filer)


Fastighetsägare tecknar avtal med Hudiksvalls kommun avseende hämtning av hushållsavfall (matavfall och restavfall). Det finns flera olika abonnemang att välja mellan så det kan löna sig att tänka till vilket som är det optimala valet. 

  • Det första valet är om man vill sortera ut matavfall (rekommenderas), anordna egen hemkompost eller slänga allt i en tunna (dyrt och dåligt för miljön).
  • Det andra valet är vilken period man vill ha tömning. Permanentboende måste ha året-runt-tömning, så kallat "Villa-abonnemang". Fritidsboende som bor i sin stuga även på vinterhalvåret ska också ha "Villa-abonnemang". Övriga fritidsboende har "Fritidshus-abonnemang" och får då tömning vecka 16-41 (mitten av april till mitten av oktober)
  • Det tredje valet är om man vill ha egna tunnor eller kan tänka sig att dela tunnor med en eller två grannar. De som delar tunnor måste ha samma sorts abonnemang och delar då på den rörliga kostnaden.
  • Det fjärde valet är storlek på restavfallstunna. Den minsta är 140 liter (samma storlek som matavfallstunnan). Det finns även större tunnor; 190 liter, 240 liter och 370 liter. Om man sorterar ut förpackningar till återvinning (som man ska) och matavfall (som man bör) så blir det inte mycket kvar till restavfall och då klarar sig de flesta med 140 liter. Undantaget kan vara barnfamiljer med blöjbarn.
  • Det femte valet är tömningsintervall på restavfallstunnan. Standard är tömning varannan vecka (samma som matavfallstunnan) men man kan välja tömning var fjärde vecka och på det sättet få en lägre kostnad. Under vissa förhållanden kan man även ha tömning var åttonde vecka av restavfall.
  • Det sjätte valet är om man vill ha lås på sina tunnor. Vi rekommenderar de med åretrunt-tömning att ha lås på sina tunnor då tunnorna under vintern inte kommer att stå vid tomtgräns utan kommer att samlas på en gemensam uppställningsplats vid Kråknäsparkeringen.

Om man tycker det är svårt att välja abonnemang så kan man alltid börja med matavfall och 140 liters restavfallstunna med tömning varannan vecka. 

Läs vidare på kommunens hemsida:
https://www.hudiksvall.se/Sidor/Bo--leva/Avfall-och-atervinning.html

Sophämtning är en kommunal angelägenhet och avtal sluts mellan fastighetsägare och kommunen. Samfällighetens inblandning i sophämtning inskränker sig till att hålla vägarna farbara för sopbilarna. Sommartid trafikerar sopbilen alla "stigar" utom Lodjursstigen. Vintertömning kommer att ske  vid Kråknäsparkeringen då vissa stigar inte lämpar sig för sopbil på vintern och samfälligheten inte kan garantera farbara vägar till en rimlig kostnad under vintern. Uppställningsplats för "vintertunnor" blir på Kråknäsparkeringen (se information från kommunen högre upp).

Grovsopor
Sopor som inte ryms i en sopsäck, t ex cyklar, skidor, möbler benämns grovsopor och hämtas av kommunens entreprenör vid tomtgräns enligt ett fastställt schema. Hämtning av grovsopor ska beställas i förväg, se kommunens hemsida, länk ovan.

Farligt avfall
Miljöfarligt avfall, t ex batterier, färg, spillolja, elektronik, lågenergilampor, lösningsmedel sprejburkar och nagellack lämnas till kommunens återvinningscentral (Ulvberget) eller till Miljöbilen enligt schema, se kommunens hemsida, länk ovan.  

Radio- och tv-branschen tar ansvar för kasserade tv-, radio-, musik-, video- och dvd-apparater enligt lagstiftningen om producentansvar; kasserad hemelektronik har man rätt att lämna in i butiken i förhållandet en mot en. Man behöver inte ha köpt den gamla varan i butiken där man köper en ny vara, för att få lämna den gamla där.

Läkemedel
Läkemedel och läkemedelsrester ska lämnas till apotek för återvinning.


För kontakt med sopansvarig, se Verksamhetsansvariga under Kontakt.