Hamnar


Fyra småbåtshamnar men ingen gästhamn
I Långvinds fritidsområde finns småbåtshamnar i Sörfjärden (Saltpannan), Dragösviken, Svensviken och Korsholmen. Hamnen i Sörfjärden ingår i Långvinds samfällighetsförening, övriga är privata eller drivs av andra föreningar.

Det finns inga speciella gästplatser för besökande till Långvind, men besökare kan få ligga en natt längst ut mot någon av bryggorna i Sörfjärden.

Sörfjärden (Saltpannan)
Båthamnen i Sörfjärden ligger på Holmens mark men ingår i Långvinds samfällighetsförening. Hamnen har två pontonbryggor med Y-bommar och sjösättningsramp. Båtplatserna ägs av fastighetsägare. Den som önskar ha båt i Sörfjärden men saknar båtplats kan antingen hyra andrahandsplats av någon eller försöka köpa en plats av någon som vill sälja.

Till hamnen hör två båtvagnar, som är placerade vid båthamnen. Dessa utlånas, efter överenskommelse, utan kostnad till båthamnens medlemmar.

Ansvarig för båthamnen, se Verksamhetsansvariga under Kontakt.

Dragösviken
Båthamnen på västra sidan av Dragösviken ligger på samfällighetens mark. Hamnen sköts av en egen förening, Dragösvikens brygg- och båtklubb. Information om båtklubben finns på anslagstavla i hamnen. För mer information, se "Dragösvikens bryggförening".

Ansvarig för båthamnen se Verksamhetsansvariga under Kontakt.

Svensviken
Båthamnen i Svensviken ligger på Holmens mark. Hamnen ägs av Holmen.

Korsholmen
Båthamnen på Korsholmen, på östra sidan av Dragösviken, ligger på privat mark. Hamnen ägs av Elisabeth Widmer-Morath.

Två Långvindshamnar utanför fritidsområdet
Utöver fyra hamnar i direkt anslutning till Långvinds fritidsområde, finns ytterligare två hamnar i Långvind. Båda ligger på Holmens mark och ägs av Holmen:

  • Hamnen i Bastharsviken på Korsholmen
  • Småbåtshamnen i Långvindsbruk