Vattensport


För er som kommer med båt till stränderna, var vänliga och respektera hastighetsbegränsningarna och ankra upp vid sidan av badstranden på anvisad plats.

Vattenskoter i farled
Vattenskoter är förbjuden i Långvinds farvatten.

Vattenskoter får i Gävleborgs län bara köras i allmänna farleder som är utpekade av Sjöfartsverket. I farvattnen utanför Långvind finns följande farleder för vattenskoter:

  • farled 635 Otterhällan-Vitgrundet
  • farled 639 Kråksundet-Enbärsskär
  • farled 640 Iggesund-Agön

Länsstyrelsen i Gävleborg fattade 2006 följande beslut om vattenskoteråkning:

  • Det får vara högst 600 meter från sjösättningsplats till vattenskoterfarled
  • Man måste välja kortaste vägen från sjösättningsplats till vattenskoterled
  • Högsta hastighet vid färd till vattenskoterled är åtta knop
  • Det är förbjudet att åka genom allmänna badplatser, naturreservat och Natura 2000-områden

Vattensport i övrigt
Båtsport och annan vattensport än vattenskoter är tillåten i vatten utanför Långvind så länge man håller sig till gällande hastighetsbestämmelser och visar hänsyn.