Karskär


Karskär är Långvinds närmaste fiskeläge i Hudiksvalls kommun. Det ligger norr om Långvind och är närmaste granne med Långvindsbruk.

Många Karskär
Det finns många Karskär - bland annat i Gästrikland, Uppland och Åland - men bara ett i Hälsingland. Och hälsingska Karskär är dessutom inget skär längre utan en liten ort på fastlandet.

Karskär ligger på södra sidan av Fjäleviken, nästan ute vid öppna havet, i en skyddad liten vik.

Historiskt fiskeläge
Karskär är ett gammalt fiskeläge. Bebyggelsen finns på båda sidor av viken, där en bäck rinner ut.

Den lilla fiskeläget hade länge enbart förbindelse med omvärlden via havet. Men sedan några årtionden finns en väg, som viker av från den enskilda vägen öster om Fjäle fritidsområde.

Karskär ligger naturskönt. Hudiksvall kommun talar i sin översiktsplan om ett "tilltalande kustavsnitt med urspungligt fiskeläge". Kommunen och länsstyrelsen klassar Karskär som "högt naturvärde" med hänvisning till "friluftsliv, kultur och odlingslandskap, landskapsbild".

Ingen bofast befolkning
Karskär har ingen bofast befolkning.

Fiskeläget ligger nära Långvind sjövägen, men då måste man gå runt Korsholmen eller utgå från hamnen i Svensviken eller Långvindsbruk. Det är också relativt nära landvägen - för den som vill gå till fots genom delvis obanad terräng. Alla andra måste ta den långa omvägen via Enånger och Fjäle för att nå Karskär.

Karskär har ingen gästhamn.

Till skillnad från många andra fiskelägen längs hälsingekusten har Karskär inte så mycket att visa upp, inget kapell, ingen inbjudande bebyggelse eller betagande natur. Men den har bevarat en genuin karaktär av litet fiskeläge, som tiden inte har förändrat så mycket, och det gör den värd ett besök.