Om Långvinds samfällighet


Här presenteras samfällighetsföreningen och vad det innebär att vara medlem i föreningen.

Långvinds samfällighetsförening omfattar Etapp 1 (Långvind) och Etapp 2 (Korsholmen).

För nya fastighetsägare, och spekulanter på fastighet inom Långvinds fritidsområde, finns nödvändig information samlat under huvudrubrikerna "Samfälligheten" och "Service". Här beskrivs vad fastighetsägande i Långvinds fritidsområde innebär och vilken service och infrastruktur som finns. 

Långvind är framför allt ett fritidshusområde men antalet permanentboende ökar år från år. Även antalet fritidshushåll fortsätter att öka i takt med att flera tomter blir bebyggda. Varje år tillkommer nya hus.

I augusti 2020 hade Långvind och Korsholmen 55 folkbokförda invånare. Det är en kraftig ökning från cirka fem permanentboende 1993.

Utöver mantalsskrivna Långvindsbor finns många som bor i Långvind stora delar av året utan att vara skrivna på adress i Långvind.

Långvind är sannolikt Norrlands största samfällighet för ett fritidshusområde.

På Korsholmen finns dessutom - enligt gällande byggnadsplan - ytterligare 209 tomter. Dessa är dock inte avstyckade. Ägarna till tomterna har för närvarande inga planer på att sälja eller bebygga tomterna.

Fastighetsägare som säljer/överlåter sin fastighet och/eller båtplats i Sörfjärden ska anmäla det till kassören. Ägarbyte

Fastighetsägare som ändrar sin permanentbostadsadress eller sin e-post-adress ska anmäla det till kassören. Adressändring

Fastighetsägare som erhåller bygglov på sin obebyggda fastighet i Långvind ska anmäla det till kassören. Erhållet bygglov