Vatten


Sommar- och vintervatten
Långvinds samfällighetsförening har brunn med vattenverk på norra sidan av Snäckenvägen strax före fritidsområdet. Här finns en tappkran som är öppen året om.

Vintervatten finns draget till alla fastigheters tomtgräns.

Vattenverkets kapacitet är dimensionerat för normal användning av vatten som livsmedel samt till tvätt och hygien. Det finns naturligtvis även utrymme för att vattna blommor och att varsamt vattna rabatter men vattenverkets kapacitet är inte dimensionerat för bevattning av gräsmattor och andra stora ytor av tomten. Den som har sådant behov måste ordna med egen brunn. Föreningens vatten är av livsmedelskvalitet och användning som livsmedel och hygien måste prioriteras. 

Föreningens ansvar för ledningsnätet sträcker sig till varje fastighets servisventil som finns i vägen utanför varje fastighet. Fastighetsägaren ansvarar för servisventilen och ledningen från servisventil till hus. Vissa servisventiler är så kallade "Glimpostventiler" som aldrig får lämnas i halvöppet läge.
Vi rekommenderar att man stänger av vattnet på inkommande ledning när du lämnar huset för natten. 
Lämna aldrig trädgårdslangar obevakade med trycket på. Slangen blir mjuk i solen och kopplingarna kan lossna med okontrollerat läckage som följd. Läckor kostar att hantera och vatten får ej slösas bort. Vattenverkets kapacitet räcker inte till om vatten står och läcker ut. Läckagesökning kommer att debiteras fastighetsägaren med 5 000 kr om läckaget beror på slarv.

Kvalitetssäkrat vatten
Långvinds samfällighetsförening testar regelbundet vattenkvaliteten i vattenverket. Vattentestet omfattar både biologisk och kemisk analys. Staten ställer samma krav på vattenkvaliteten från samfällighetsföreningens vattentäkt som från kommunal vattentäkt.

Vattnet i Långvind är relativt järn- och manganhaltigt. Sammantaget är vattnet av god kvalitet med alla mätvärden under gränsvärdet för tjänligt vatten.

Vattnet är mjukt, på gränsen till medelhårt. Hårdhetsgraden brukar ligga runt 4.

Vattnets hårdhet mäts i grader: 0-2 grader är mycket mjukt vatten, 2-5 mjukt, 5-10 medelhårt, 10-20 hårt och över 20 mycket hårt.

Egen brunn 
Vissa fastigheter har egen brunn som ett eller flera hus delar på. 

Vattenkvalitet och vattenvolym är vanligen god i borrade brunnar i Långvind, även om sprängning av borrhål kan vara nödvändig för att få tillräckligt flöde i nytt borrhål.

Hus som har egen brunn får inte koppla in föreningens vatten i samma ledningssystem.


För kontakt med vattenansvarig, se Verksamhetsansvariga under Kontakt