Parkering


Det finns inga parkeringsmöjligheter utefter vägar och stigar inom fritidsområdet. Besökande till boende får parkera på gästens tomt och besökare till baden, och området i övrigt, får parkera på de parkeringar som finns, främst den vid sommarbutiken.

  • Snäckenparkeringen, den största av alla parkeringar. Den ligger vid Sommarbutiken med bekvämt gångavstånd till Snäckenbadet.
  • Kråknäsparkeringen ligger vid återvinningsstationen vid korsningen Saltpannavägen/Kråknäsvägen. Det här är den parkering som ligger närmast Kråknäsbadet, men det är ändå 1 km att gå dit via Kråknäsvägen och Älgstigen.
  • Vid Byhedsstigen, ovanför badet finns några få p-platser, 4-5 st.
  • Vid Sörfjärdens båthamn finns parkering för de som är ute med sina båtar.

Det är absolut förbjudet att parkera i vändplanerna. De behövs i sin fulla utsträckning för sopbilar, slamsugarbilar och andra större fordon för att vända.

Det finns inga ställplatser för husbilar och husvagnar inom det gemensamma området.