Verksamhetsberättelse


Verksamhetsberättelse 2022-2023


Verksamhetsberättelserna (förvaltningsberättelserna) för tidigare år finns redovisade i kallelsen till stämman för respektive år i Långvindsbrevet.