Verksamhetsberättelse


Verksamhetsberättelserna (förvaltningsberättelserna) för samfällighetsföreningen finns redovisade i kallelsen till stämman för respektive år i Långvindsbrevet.