Senaste nytt


Revisionsberättelse verksamhetsåret 2020-05-01--2021-04-30
2021-07-21


Kallelse till årsstämma 24 juli
2021-07-08

Långvindsbrevet med kallelse till årsstämma finns nu tillgängligt.

Del 1 innehåller Kallelsen, dagordning, verksamhetsberättelse, ordförandens sommarhälsning, motioner, valberedningens förslag samt fullmaktsblankett.


Del 2 innehåller den Ekonomiska redogörelsen med styrelsens förslag till debiteringslängd samt underhålls- och förnyelseplan.


Styrelsen informerar
2021-07-07
Styrelsen hade möte i söndags och här är en sammanfattning:

 • Avfallshanteringen diskuteras och föreslagen plats för vinterförvaring av sopkärl är Kråknäsparkeringen.
 • Bryggan är i behov av renovering. Det mest akuta åtgärdas snarast.
 • Motionerna till årets stämma diskuteras.
 • Detaljerna kring årets stämma planeras.
 • En pubkväll vid Martas stuga på Kråknäs planeras den 30 juli klockan 18.30.
 • Potthål är lagade i vägarna och röjning av gräs och sly pågår.
 • Renoveringsbehov finns på bassängen vid vattenverket. Vattnet är i första hand till som dricksvatten och vi undviker att bada i det och att vattna med det.
 • Klätterställningen vid sommarbutiken ska lagas. 

Arbete på Snäckenvägen, onsdag 7 juli
2021-07-06
I morgon, onsdag 7 juli, kommer Snäckenvägens stödkanter (precis utanför asfaltkanten) att fyllas upp med grus. Trafiksäkerheten vid möte kommer därmed att förbättras. Arbetet beräknas påbörjas vid 10-tiden och varar resten av dagen. Kör extra försiktigt när ni ser entreprenadmaskinerna.

Missat att betala samfällighetsavgiften?
2021-07-04
Om det är någon som fortfarande inte fått sin räkning för årets samfällighetsavgift så måste ni kontakta kassören kassoren@langvind.se för att få en kopia. Förfallodag för betalning var 1 juni. Medlemmar ombeds ange kassörens e-mail-adress som "betrodd avsändare" för att undvika att räkningen hamnar i skräpposten.

Vattenförbrukning/vattenläckage?
2021-06-27
From måndag 21/6 ökade vattenförbrukningen rejält även nattetid. Vi befarar att det finns läckage hos någon av er som satte på vattnet i måndags. Kolla en extra gång efter läckor eller ta hjälp om du själv inte kan. 

Ny hemsida
2021-06-25
Välkomna till Långvinds samfällighets nya och uppdaterade hemsida!
Strukturen består av sju olika huvudrubriker. De finns på varje sida högst upp.
Samfälligheten som beskriver grunden för samfälligheten och vad som händer inom föreningen.
Service som beskriver vilken service och infrastruktur som finns i Långvind. Viktig information för alla stugägare!
Sport. Här presenteras vilka sportaktiviteter som erbjuds.
Fritid. Här presenteras vilka fritidsaktiviteter som erbjuds.
Kontakt. Här presenteras styrelsen och övriga förtroendevalda. Här finns även olika kontaktformulär.
Omnejd. Intressant att veta om vår omgivning.
Bildgalleri. Diverse bilder från Långvind.
Både rubrikerna och underrubrikerna är "klickbara" för ytterligare information.

Tennis
2021-06-19
Ny bokningsrutin via internet och i butiken . Läs mer under Tennis.
 
Avfall
2021-05-31
På förekommen anledning, INGA sopor får läggas i återvinningscontainers vid Kråknäs. Alla har nu eget ansvar i egna kärl vid tomtgräns. Vi får diskutera om vi ska ha kvar sorteringen om detta inte fungerar o hänvisa till stationen i Enånger i sådana fall. Stort tack till Örjan som ändå tar hand om någons sopor!

Styrelsen informerar
2021-05-26
Styrelsen hade möte i söndags och här är en sammanfattning:

 • Verksamhetsberättelse och bokslut diskuteras.
 • Avfallshanteringen och kommunens ansvar diskuteras.
 • En motion angående padelbana har inkommit.
 • Oljegrus är beställt och potthål kommer att lagas på vägarna. De kommer att sopas rena från grus och vägbulor sätts upp till midsommar.
 • Ett nytt avtal gällande snöröjning skrivs.
 • Sommarens aktiviteter diskuteras utifrån gällande pandemirestriktioner.
 • En ny hemsida och byte av leverantör diskuteras.
 • Anders informerar om ett bokningssystem för tennis.
 • Reparation av den vänstra båtbryggan diskuteras.
 • Året stämma är den 24 juli kl 14.00.

Årets fakturor
2021-05-04
Årets fakturor för medlemsavgifter har börjat skickas ut och beräknas bli klart under veckan. Det har varit en del strul med server och nya programvarianter. OBS! Om ni inte ser mailet i er inkorg, v g titta även i skräppostmappar mm. Om ni inte hittar något mail med bifogad faktura i pdf-form efter denna vecka ber jag er höra av er till mig: kassoren@langvind.se.
Kassören Sven Sjöberg

Långvindsbrev
2021-04-29
Årets första Långvindsbrev finns nu för läsning. I brevet finns information om årets avgifter.
Styrelsen