Senaste nytt


Inte längre tillåtet att slänga grenar och ris på Kråknäsparkeringen
2021-11-20
Vi har de senaste åren haft möjlighet att slänga grenar och ris på Kråknäsparkeringen då vi haft en grupp frivilliga personer som eldat det under vintern. Tyvärr kan vi inte fortsätta med det. Mängden har blivit för stor och det har missbrukats av vissa som slängt även byggavfall och stubbar som varit mycket svåreldat. Från och med nu är det INTE tillåtet att slänga något på Kråknäsparkeringen (förutom i återvinningsstationen och i egna soptunnor). Vi tackar våra frivilliga som slitit med detta.

Enkät
2021-11-12
På årsstämman i juli beslutades att en arbetsgrupp ska ta fram ett förslag på förändringar och förbättringar av området kring Sommarbutiken (Långvinds centrum).
En enkät har tagits fram för att säkerställa att det finns en bred förankring av de förändringar och förbättringar som kan komma att föreslås till nästa års stämma. Varje fastighet inom fritidsområdet får svara EN gång på enkäten.
Ett e-mail med länk till enkäten har nu skickats till alla fakturamottagare som har en fastighet inom fritidsområdet. Om du är fakturamottagare och inte fått e-mailet (från kassören) så ber vi dig kolla i "Skräpposten".
Fastighetsägare som inte angett e-mail-adress kommer att få ett brev i nästa vecka.
Vänligen besvara enkäten senast 30 november.


Projekt CentrumLyftet
2021-10-23
På årsstämman i juli beslutades att utreda behov av förnyelse och utveckling av området från Sommarbutiken till tennisbanorna. Utredningen är nu igång under namnet "CentrumLyftet". Just nu arbetas det med en enkät som alla fastighetsägare inom fritidsområdet kommer att få besvara i andra halvan av november. Resultatet av enkäten kommer att användas som grund för vilken förnyelse som kommer att föreslås till nästa årsstämma. Arbetsgruppen består av Kalle Karlberg, Niklas Rosendal, Urban Larsson, Britt-Inger Stoltz, Jon Ol-Mårs, Gunilla Jansson och Mats Ekman.

Information från Långvinds Jaktlag (som jagar på marker som gränsar mot fritidsområdet)
2021-10-04

Bästa Samfällighetsmedlemmar, här kommer en första information om älgjakten på Långvind.

Älgjaktens tider har ändrats lite i år. Förr startade den andra måndagen i oktober, när vi talar om Sydsverige. För Långvinds del har vi haft möjligheten att jaga redan i september, men det har skett sparsamt då temperaturerna varit för höga för att hundarna ska orka jaga heldag.

I år börjar Långvinds Jaktlag älgjakten den 8/10. Sålunda jagar vi med början på fredag och jakten pågår denna gång fredag, lördag och söndag (8, 9 och 10/10). Vi jagar också helgen därpå 15, 16 och 17/10.

Exakt var vi håller till är svårt att i förväg veta, då det kan bero på väder och vind. Så Ni som tar Er fram och tillbaka mellan Fritidsområdet och E4 ombeds att vara extra uppmärksamma. Älgar förflyttar sig snabbt och följer i regel bara ett mönster, de går helst mot vinden.

Vi återkommer med information fler gånger när vi vet att det kommer att jagas i större omfattning, dvs med hela jaktlaget engagerat.

Mvh
Henry Stenson
Ordf Långvinds Jaktlag. 

Styrelsen informerar
2021-09-12
Sammanfattning av styrelsens möte 2021-09-03

 • Styrelsemedlemmarnas ansvarsområden diskuterades.
 • Röjning av skog och sly diskuterades då det är igenvuxet på flera ställen och vi inte längre uppfyller Parkgallringspolicyn.
 • Arbetsgruppen för utveckling av Ga5 diskuterades. Medlemmar från styrelsen är Mats, Jon och Gunilla. En enkät ska skickas ut till samfällighetens medlemmar för att kartlägga intresseområden.
 • Åtgärder för båtbryggorna och hamnen diskuterades.
 • Kråknäsparkeringen ska förberedas för ca 100 soptunnor till fastigheter med året runt-abonnemang. Fastighetsägaren ansvarar för att flytta tunnorna.
 • Status för vattenverk och vägar diskuterades. 

Information från kommunen om placering av soptunnor under vintern
2021-09-01
För er som har vintertömning, se information under Sopor.

Information från kommunen och PreZero (Suez) ang. vindskydd för soptunnor 
2021-08-24
Ni som har byggt eller tänker bygga vindskydd till soptunnorna. Tänk på att se till att det är en halv meter mellan tunnorna och även mot sidoväggar, annars så blir det problem för sopbilen att tömma. Om ni har för lite mellanrum så går det utmärkt att ställa ut tunnorna när det är tömning. Bra att tänka på är att även de som inte har något skydd också ska lämna en halv meter mellan tunnorna. 

Årsmöte Dragösvikens bryggförening
2021-08-24
Årsmötesprotokollet finns under Dragösvikens bryggförening.

Årsstämmoprotokoll
2021-08-07
Här är protokollet från årsstämman att ladda ner.

Martas stuga 
2021-06-30
Välkomna på pubkväll med musik vid Martas stuga fredag 30 juni kl 18.30


Revisionsberättelse verksamhetsåret 2020-05-01--2021-04-30
2021-07-21


Kallelse till årsstämma 24 juli
2021-07-08

Långvindsbrevet med kallelse till årsstämma finns nu tillgängligt.

Del 1 innehåller Kallelsen, dagordning, verksamhetsberättelse, ordförandens sommarhälsning, motioner, valberedningens förslag samt fullmaktsblankett.


Del 2 innehåller den Ekonomiska redogörelsen med styrelsens förslag till debiteringslängd samt underhålls- och förnyelseplan.


Styrelsen informerar
2021-07-07
Styrelsen hade möte i söndags och här är en sammanfattning:

 • Avfallshanteringen diskuteras och föreslagen plats för vinterförvaring av sopkärl är Kråknäsparkeringen.
 • Bryggan är i behov av renovering. Det mest akuta åtgärdas snarast.
 • Motionerna till årets stämma diskuteras.
 • Detaljerna kring årets stämma planeras.
 • En pubkväll vid Martas stuga på Kråknäs planeras den 30 juli klockan 18.30.
 • Potthål är lagade i vägarna och röjning av gräs och sly pågår.
 • Renoveringsbehov finns på bassängen vid vattenverket. Vattnet är i första hand till som dricksvatten och vi undviker att bada i det och att vattna med det.
 • Klätterställningen vid sommarbutiken ska lagas. 

Arbete på Snäckenvägen, onsdag 7 juli
2021-07-06
I morgon, onsdag 7 juli, kommer Snäckenvägens stödkanter (precis utanför asfaltkanten) att fyllas upp med grus. Trafiksäkerheten vid möte kommer därmed att förbättras. Arbetet beräknas påbörjas vid 10-tiden och varar resten av dagen. Kör extra försiktigt när ni ser entreprenadmaskinerna.

Missat att betala samfällighetsavgiften?
2021-07-04
Om det är någon som fortfarande inte fått sin räkning för årets samfällighetsavgift så måste ni kontakta kassören kassoren@langvind.se för att få en kopia. Förfallodag för betalning var 1 juni. Medlemmar ombeds ange kassörens e-mail-adress som "betrodd avsändare" för att undvika att räkningen hamnar i skräpposten.

Vattenförbrukning/vattenläckage?
2021-06-27
From måndag 21/6 ökade vattenförbrukningen rejält även nattetid. Vi befarar att det finns läckage hos någon av er som satte på vattnet i måndags. Kolla en extra gång efter läckor eller ta hjälp om du själv inte kan. 

Ny hemsida
2021-06-25
Välkomna till Långvinds samfällighets nya och uppdaterade hemsida!
Strukturen består av sju olika huvudrubriker. De finns på varje sida högst upp.
Samfälligheten som beskriver grunden för samfälligheten och vad som händer inom föreningen.
Service som beskriver vilken service och infrastruktur som finns i Långvind. Viktig information för alla stugägare!
Sport. Här presenteras vilka sportaktiviteter som erbjuds.
Fritid. Här presenteras vilka fritidsaktiviteter som erbjuds.
Kontakt. Här presenteras styrelsen och övriga förtroendevalda. Här finns även olika kontaktformulär.
Omnejd. Intressant att veta om vår omgivning.
Bildgalleri. Diverse bilder från Långvind.
Både rubrikerna och underrubrikerna är "klickbara" för ytterligare information.

Tennis
2021-06-19
Ny bokningsrutin via internet och i butiken . Läs mer under Tennis.
 
Avfall
2021-05-31
På förekommen anledning, INGA sopor får läggas i återvinningscontainers vid Kråknäs. Alla har nu eget ansvar i egna kärl vid tomtgräns. Vi får diskutera om vi ska ha kvar sorteringen om detta inte fungerar o hänvisa till stationen i Enånger i sådana fall. Stort tack till Örjan som ändå tar hand om någons sopor!

Styrelsen informerar
2021-05-26
Styrelsen hade möte i söndags och här är en sammanfattning:

 • Verksamhetsberättelse och bokslut diskuteras.
 • Avfallshanteringen och kommunens ansvar diskuteras.
 • En motion angående padelbana har inkommit.
 • Oljegrus är beställt och potthål kommer att lagas på vägarna. De kommer att sopas rena från grus och vägbulor sätts upp till midsommar.
 • Ett nytt avtal gällande snöröjning skrivs.
 • Sommarens aktiviteter diskuteras utifrån gällande pandemirestriktioner.
 • En ny hemsida och byte av leverantör diskuteras.
 • Anders informerar om ett bokningssystem för tennis.
 • Reparation av den vänstra båtbryggan diskuteras.
 • Året stämma är den 24 juli kl 14.00.

Årets fakturor
2021-05-04
Årets fakturor för medlemsavgifter har börjat skickas ut och beräknas bli klart under veckan. Det har varit en del strul med server och nya programvarianter. OBS! Om ni inte ser mailet i er inkorg, v g titta även i skräppostmappar mm. Om ni inte hittar något mail med bifogad faktura i pdf-form efter denna vecka ber jag er höra av er till mig: kassoren@langvind.se.
Kassören Sven Sjöberg

Långvindsbrev
2021-04-29
Årets första Långvindsbrev finns nu för läsning. I brevet finns information om årets avgifter.
Styrelsen